Voor een optimale overdracht van cel tot cel
afbeelding van BSM Delft

Hoe ziet de BSM behandeling eruit?

Om er achter te komen waarom het met uw kind niet lekker loopt, wordt er begonnen met een intakegesprek.

Er worden uitgebreid vragen gesteld over:

  • Erfelijkheid
  • Zwangerschap
  • Geboorte
  • De ontwikkeling van uw kind

Ook worden er nog testjes afgenomen bij uw kind o.a. op het gebied van de ogen.

Met de gegevens uit het intakegesprek en de gegevens uit de test wordt er een behandelplan opgesteld. Op basis van de gegevens wordt er gestart met bewegingsoefeningen. Deze oefeningen worden zes keer per week gedaan en nemen zo’n 10 à 15 minuten in beslag.

Juist door het dagelijks herhalen van bepaalde oefeningen leert het lichaam zich aan te passen om op een goede manier te gaan functioneren.

Naast de bewegingsoefeningen kan het behandelplan ook andere onderdelen bevatten, zoals:

  • Verwijzing naar een osteopaat die bekend is met de BSM methodiek
  • Advies geven over voeding en voedingssupplementen
  • Het bieden van hulpprogramma’s bij taal – en/of rekenproblemen
  • Het afnemen van een audiogram, een gehoortest.