Voor een optimale overdracht van cel tot cel
afbeelding van BSM Delft

Studie

 • BSM opleiding:
 • Methode de Haan: remedial teaching voor kinderen met dyslexie.
  Het is een ondersteunende methodiek die het kind houvast biedt bij spellingsproblemen.
  Zie: www.abc-methodedehaan.nl.
 • Basis Orthomoleculaire Voedingsleer
  Door het gebruik van voedingssupplementen kunnen er bepaalde processen ondersteund worden, zeker bij slechte eters.
  Zie: www.soe.nl
 • Johansen IAS: Johansen Sound Therapy. Individuele auditieve stimulatie.
  Door het afnemen van een audiogram (gehoortest) kan er nagegaan worden waar het kind uitval heeft en hoe de oren samenwerken. Een speciaal samengestelde therapie zorgt er voor dat de samenwerking tussen beide oren verbeterd wordt en er blokkades worden opgeheven.
  Zie: www.johansensoundtherapy.nl
 • Centrum voor nieuwe leerstrategieën: Bioptorscreening, een test voor het functioneren van de ogen en hiermee oefeningen doen ter verbetering van het functioneren van de ogen.
  Zie: www.cnls.nl
 • Functioneel Optometrie Nederland: visuele screening
  Met deze test kan er worden nagegaan hoe het kind de informatie ziet.
  Zie: www.info-fo.nl