Voor een optimale overdracht van cel tot cel
afbeelding van BSM Delft

Wat zijn de kosten

Per uur reken ik € 75,00 en voor de vervolgafspraken € 35,00 per half uur.

Aangesloten bij de Beroepsvereniging van BSM-de Jong® therapeuten onder nummer 08007.